Tweno » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Psychoanalyse, een persoonlijkheidstheorie

Elk persoon beschikt over een unieke persoonlijkheid, die tot uiting komt in het gedrag. Er zijn veel theorieën over het ontstaan van een persoonlijkheid, een daarvan is die van Sigmund Freud. Deze no…
Wat is een syllogisme?

Wat is een syllogisme?

Een syllogisme is een lastig woord, maar de definitie is eigenlijk heel simpel. Syllogismen zijn onderdeel van het vak filosofie. Een uitgebreide uitleg over de definitie en werking van syllogismen wo…
Cameravoering en camerabeweging

Cameravoering en camerabeweging

Je zit helemaal in een film, het is reuze spannend. Je voelt je opgewekt en krijgt zweethanden. Iedereen herkent dit wel. Niet alleen de acteurs die je in beeld ziet brengen je dit gevoel, maar ook de…

Montage, beeld en audio overgang in de filmwerld

Montage is een bekend begrip in televisiewereld en betekent simpel gezegd: een film in elkaar zetten. Er zijn verschillende technieken om dit te doen. Dit artikel bevat een uitleg van de meest gebruik…

Dramaturgie, het verloopplan

Je kent het vast wel. Je kijkt een film en na 15 minuten weet je precies wie iedereen is. Na een uur begint het echt spannend te worden en vlak daarna vind alle actie plaats en komt de film tot een ei…
Tragedie volgens Aristoteles

Tragedie volgens Aristoteles

Aristoteles was een Griekse filosoof die van 384 voor Christus tot 322 voor Christus leefde. Het werk van Aristoteles vormt de basis voor het hedendaagse drama. Hij schreef als eerste de basis voor dr…
Intergouvernementeel, supranationaal en federatie

Intergouvernementeel, supranationaal en federatie

Internationale organisaties zijn erg bekend. Je hebt vast wel eens gehoord van de Verenigde Naties, de Wereldbank of een hele bekende onder ons: de Europese Unie. Deze maar ook andere internationale o…

Theorieën over gemedieerde massacommunicatie

Gemedieerde massacommunicatie, wat is dat eigenlijk? Dit betreft communicatie dat wordt verspreid aan een groot publiek door middel van een medium (bijvoorbeeld televisie of internet). Over de uitwerk…
Het aida-model toegepast op reclame maken

Het aida-model toegepast op reclame maken

De zender probeert via een medium de ontvanger(s) zo duidelijk mogelijk te informeren. Dit doet men dagelijks, in dit artikel wordt voornamelijk gekeken naar de communicatie van bedrijven naar de doel…

Internationale organisaties: opdelingen en geschiedenis

Internationale organisaties? Om de samenvoeging te definiëren ontleden we eerst beide begrippen. Internationaal betekent dat diverse landen dan wel volkeren betrokken zijn. Een organisatie is een groe…