Tweno » Hoofdpagina » Welkom!
Samen krachtig
Mijn naam is Rogier. Ik wil graag mijn expertise over uiteenlopende onderwerpen delen met anderen. De artikelen die ik schrijf kun je daarom ook niet omschrijven met één onderwerp. Ik hoop dat je de artikelen met plezier zal lezen, en er wijzer van wordt.

Nieuwe artikelen van Tweno

Internationale organisaties: opdelingen en geschiedenis

Internationale organisaties? Om de samenvoeging te definiëren ontleden we eerst beide begrippen. Internationaal betekent dat diverse landen dan wel volkeren betrokken zijn. Een organisatie is een groe…
Internationale organisaties

Internationale organisaties

Een internationale organisatie is een aaneengesloten collectief van ten minste drie landen met een bepaald doel. De lidstaten maken afspraken om het doel te bereiken in de vorm van een verdrag of akko…

Theorieën over gemedieerde massacommunicatie

Gemedieerde massacommunicatie, wat is dat eigenlijk? Dit betreft communicatie dat wordt verspreid aan een groot publiek door middel van een medium (bijvoorbeeld televisie of internet). Over de uitwerk…

Hoe maak je een paper prototype?

Een prototype wordt vaak onbewust verward met het daadwerkelijke eindproduct. Dit is fout want een prototype is een representatie van het idee. Zo krijgen betrokkenen inzicht in het project. Een proto…
11 tips om effectiever te zoeken in Google

11 tips om effectiever te zoeken in Google

Zonder beroep te doen op grondige analyses en studies kan er gesteld worden dat iedere internetgebruiker Google kent. Super handig zon platform, je gooit je zoekwoord erin en binnen no-time ontvang j…
Schrijf mee!